Ανοιχτή Δειγματοληψία – Test Covid-19 στο κατάστημα COSMOS Καλαμάτας

🔴 Σημαντικότερο μέτρο, η πρόληψη 🔴
 
Τα καταστήματα COSMOS Καλαμάτας φροντίζοντας με κάθε τρόπο, τόσο για την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και για την προστασία  των πολιτών, πραγματοποιούν σε συνεργασία με το συντονιστή δράσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κ. Κώστα Βλαχονδημητρόπουλο και το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, δωρεάν έλεγχο ανιχνεύσεων αντιγόνου (rapid test).
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μετακινηθούν στέλνοντας τον κωδικό 1 και θα πρέπει να έχουν μαζί τους Αστυνομική Ταυτότητα, να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους καθώς και σε περίπτωση δειγματοληψίας σε ανήλικο να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση.
 
Στόχος, η προστασία όλων μας μέσω:
✔ της διακοπής αλυσίδων μετάδοσης
✔ της έγκαιρης πρόβλεψης
✔ της ανίχνευσης της αντικειμενικής ασυμπτωματικής διασποράς
 
Η ανοιχτή δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 4 Μαρτίου, στο κατάστημα COSMOS Καλαμάτας, στην οδό Ιατροπούλου 20 & πλ. Βασιλέως Γεωργίου, από τις 08:30 – 15:30.