Βοηθός Τμήματος Αγορών

Κατάσταση

Η εταιρεία ΔΗΜ ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ αναζητά Βοηθό Τμήματος Αγορών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

– Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο τμήμα

– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γραπτή & Προφορική)

– Άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ (MS Word, Excel, Power Point)

– Προθυμία, διάθεση, ευγένεια & ομαδικό πνεύμα.

– Ικανότητα ανάληξης πρωτοβουλιών

– Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων

– Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ: 

-Επιπλέον ξένες γλώσσες

-Διαχείριση συστήματος επιχειρησιακών πόρων ERP

Παρακαλoύμε να σημειώσετε τον κωδικό θέσης στο θέμα του e-mail

Βοηθ. Τμήματος Αγορών: (κωδ. θέσης ΥΓ 12/2019)